ArabicEnglishTurkish

Kullanım Koşulları

1.TARAFLAR

a) Sözleşmenin devamında ABAKÜS YAZILIM Gelişmiş Yazılımları kullanıcısı olan ve bu sözleşmenin online onayı esnasında gerekli üyelik ve sipariş formunu dolduran kişi/kurum, kısaca MÜŞTERİ olarak , Üretici ve Yer sağlayıcı Firma ABAKÜS YAZILIM İnternet ve Telekomünikasyon Hizmetleri Dış Ticaret. ise kısaca ABAKÜS YAZILIM olarak anılacaktır.

b) MÜŞTERİ, Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan ABAKÜS YAZILIM İlgili yazılımının (E-Ticaret, E-İhracat, Turizm, Online Sipariş, Pazaryerim, Restoran ve CRM yazılımları – Müşteri seçtiği ve kiralamak istediği yazılımı online sipariş formunda detayları ile belirtmiştir ) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. ABAKÜS YAZILIM paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. KİRALAMA ESASLARI

a) ABAKÜS YAZILIM E-Ticaret, E-İhracat, Turizm, Online Sipariş, Pazaryerim, Restoran ve CRM yazılımlarından MÜŞTERİ’nin online sipariş formunda detaylı özellikleri ile belirttiği yazılım, belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce yayınlanan “DEMO” deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder. ABAKÜS YAZILIM bütün müşterilerine hiç bir ön koşul öne sürmeden ve hiç bir taahhüt istemeden sitede belirttiği adreslerde bulunan demoları, müşterinin kiralayacağı yazılımın tüm özelliklerini görebileceği şekilde yayınlar ve denenmesi için gerekli tüm altyapıyı sağlar, bu hakkın müşteri tarafından kullanılmamış olması ABAKÜS YAZILIM'ı sorumlu kılmaz.

b) Yazılım kiralama başlangıç tarihi ABAKÜS YAZILIM Hizmet Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve online sipariş formu ile birlikte dijital olarak imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi (1) (bir) yıl’dır. Müşterinin kusurundan yada müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

c) Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce taraflarından birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli abakusyazilim.com.tr üzerinde her yazılımın kendi özel sayfasında ve karşılaştırma sayfasında belirtilmiştir. Bu fiyat ABAKÜS YAZILIM tarafından maliyetler göz önüne alınarak revize edilebilinir. Kiralama bedelinin yada yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda ABAKÜS YAZILIM sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder.

d) ABAKÜS YAZILIM, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ’ye ait veritabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) Gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikler ABAKÜS YAZILIM sisteminden silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.

e) MÜŞTERİ, ABAKÜS YAZILIM'danbu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun ABAKÜS YAZILIM‘ın önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde’nin ihlali ABAKÜS YAZILIM'a sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

f) ABAKÜS YAZILIM, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin ABAKÜS YAZILIM kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak ABAKÜS YAZILIM logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

g) ABAKÜS YAZILIM, MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan kişi veya kurumların yüklendikleri hizmetleri yerine getirmemesinden veya eksik olarak yerine getirmesinden ABAKÜS YAZILIM sorumlu tutulamaz.

4. GİZLİLİK İLKESİ

a) ABAKÜS YAZILIM, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek ABAKÜS YAZILIM gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

b) Yazılım kiralama hizmeti ABAKÜS YAZILIM'ın sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde ABAKÜS YAZILIM dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı ABAKÜS YAZILIM kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendiside hiçbir şekilde alamaz.

c) Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini ABAKÜS YAZILIM kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk ABAKÜS YAZILIM'ın açık olarak (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) MÜŞTERİ’ye aittir.

d) ABAKÜS YAZILIM herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı ABAKÜS YAZILIM Gelişmiş Yazılım Sistemlerinde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. Fakat bu bütün ABAKÜS YAZILIM yazılımlarında hazır ve kullanılabilir olduğu anlamına gelmez. ABAKÜS YAZILIM Yazılımlarının özelliklerinin belirtildiği ilgili ABAKÜS YAZILIM web sayfalarında ödeme sistemleri ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. ABAKÜS YAZILIM tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden ABAKÜS YAZILIM sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan ABAKÜS YAZILIM sorumlu tutulamaz.

e) MÜŞTERİ ve ABAKÜS YAZILIM kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

f) Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6. HUKUKİ ESASLAR

a) İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

b) Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

c) Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

d) Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

f) ABAKÜS YAZILIM Gelişmiş Yazılım Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden ABAKÜS YAZILIM sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, ABAKÜS YAZILIM  Gelişmiş Yazılımları ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda ABAKÜS YAZILIM'ınin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

g) MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ABAKÜS YAZILIM'ın her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın ABAKÜS YAZILIM tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge’nin (mahkeme ilamı vs.) ABAKÜS YAZILIM'e sunulması durumda içerik derhal yayına alınır.

h) Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de ABAKÜS YAZILIM'in yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

i) MÜŞTERİ, ABAKÜS YAZILIM Gelişmiş Yazılımlarına (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak, sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden ABAKÜS YAZILIM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda ABAKÜS YAZILIM yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

j) MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve ABAKÜS YAZILIM aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) ABAKÜS YAZILIM Gelişmiş Yazılımlarını kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile ABAKÜS YAZILIM şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine ABAKÜS YAZILIM vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

k) Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi ABAKÜS YAZILIM resmi web sitesi www.abakusyazilim.com.tr üzerine online olarak imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi online ortamda imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de ABAKÜS YAZILIM'a karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

l) MÜŞTERİ, ABAKÜS YAZILIM Gelişmiş Yazılımlarını kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), ABAKÜS YAZILIM gerek gördüğü takdirde hiç bir uyarıya gerek görmeksizin verdiği hizmeti kısmen veya tamamen durdurabilir, MÜŞTERİYE ait siteyi geçici olarak veya tamamen kapatabilir. Bu işlemlerin hangisinin yapılacağı tespiti ABAKÜS YAZILIM’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

m) MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. ABAKÜS YAZILIM vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) ABAKÜS YAZILIM sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle ABAKÜS YAZILIM'ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

n) ABAKÜS YAZILIM teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. ABAKÜS YAZILIM bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

o) ABAKÜS YAZILIM, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

p) Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle ABAKÜS YAZILIM tarafından, kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise ABAKÜS YAZILIM verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

7. KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

ABAKÜS YAZILIM Gelişmiş Yazılımlarına ait yıllık yenileme bedeli ABAKÜS YAZILIM resmi web sitesi www.abakusyazilim.com.tr üzerinde açık ve net olarak belirtilmiştir. Bu bedellere K.D.V dahil değildir.

8. ABAKÜS YAZILIM GELİŞMİŞ YAZILIM İÇERİĞİ

MÜŞTERİNİN online siparişi esnasında kiraladığı İş bu temel paket özellikleri ve içeriklerinin detayları ABAKÜS YAZILIM kurumsal web sitesi www.abakusyazilim.com.tr içerisinde yer almaktadır. MÜŞTERİ, ABAKÜS YAZILIMGelişmiş Yazılım temel özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

9. PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

a) Tedarikçi XML modülünün aşırı yükle çalışması ABAKÜS YAZILIM server sisteminde kasılmaya sebep oluyor veya site için ayrılan işlemci payını aşıyorsa MÜŞTERİ buna sebep olan iş yükünü azaltmak veya ABAKÜS YAZILIM'ın önereceği bağımsız server’ı kullanmak zorundadır. Aşırı iş yükü sınırı Exclusive paketler için 10.000 Ürün /Günde 1 defa Güncelleme veya 7.500 Ürün Günde iki defa güncellemedir. Bağımsız server ödemesi yıllık yapılır ortalama fiyat MÜŞTERİ tercihlerine bağlı olarak 650EURO ile 1700 EURO arasındadır. Müşterinin bağımsız server için yaptığı ödeme sitesinin yıllık yenileme ücretini ortadan kaldırmaz. Bu ücret MÜŞTERİNİN, ABAKÜS YAZILIM sistemlerini kullandığı süre boyunca MÜŞTERİNİN kullandığı paket üzerinden ayrıca tahsil edilir.

b) MÜŞTERİNİN kullandığı paket içeriğinde bulunmayan, fakat müşteri için özel geliştirilen bir özellik/modül ABAKÜS YAZILIM server sisteminde kasılmaya sebep oluyor veya site için ayrılan işlemci payını aşıyorsa MÜŞTERİ buna sebep modül/özelliğin kullanımından feragat etmek veya ABAKÜS YAZILIM'ın önereceği bağımsız server’ı kullanmak zorundadır. Bağımsız server ödemesi yıllık yapılır ortalama fiyat MÜŞTERİ tercihlerine bağlı olarak 650EURO ile 1700 EURO arasındadır. Müşterinin bağımsız server için yaptığı ödeme sitesinin yıllık yenileme ücretini ortadan kaldırmaz. Bu ücret MÜŞTERİNİN, ABAKÜS YAZILIM sistemlerini kullandığı süre boyunca MÜŞTERİNİN kullandığı paket üzerinden ayrıca tahsil edilir.

c) Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise ABAKÜS YAZILIM ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret ABAKÜS YAZILIMtarafından belirlenir, belirlenen bedel MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.

d) ABAKÜS YAZILIM Gelişmiş Yazılımlarında, XML özelliği bulunan bütün paketlerde müşteri kendi XML entegrasyonunu bağımsız ve sınırsız olarak yapabilir ve bunun için ABAKÜS YAZILIM'aherhangi bir ücret ödemez. MÜŞTERİ entegrasyon hizmetinin ABAKÜS YAZILIM tarafından verilmesini talep ederse TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri ABAKÜS YAZILIM'a sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. ABAKÜS YAZILIM entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

e) ABAKÜS YAZILIM , Tedarikçi Firma’nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ’nin ve ABAKÜS YAZILIM'ın Sistemleri’nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan ABAKÜS YAZILIM sorumlu değildir.

f) ABAKÜS YAZILIM tarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ’nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle ABAKÜS YAZILIM Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞYERİ’ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak ABAKÜS YAZILIM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Müşteri kendisine seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda ABAKÜS YAZILIM vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 2(iki) USD+KDV olarak ücretlendirilir. MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.

h) MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca online sipariş formunda belirttiği alan adı/adları üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına;

E-Ticaret Sistemlerinde 150 USD+KDV – E-İhracat Sistemlerinde 450 USD+KDV – Pazaryerim Sistemlerinde 550 USD+KDV karşılamakla yükümlüdür. Online Sipariş Sistemleri, Turizm Yazılımları ve CRM yazılımlarında herhangi bir lisans değişikliği yapılamaz.

i) MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre ,ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

10. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme MÜŞTERİNİN, ABAKÜS YAZILIM Resmi Web sitesi www.abakusyazilim.com.tr üzerinde bulunan sipariş formunu doldurup Hizmet Sözleşmesi online olarak onaylaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Bu sözleşmenin onaylanması ile ABAKÜS YAZILIM Servis Şartları‘nı da onaylanmış ve kabul edilmiş sayılır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Abaküs Yazılım
Abaküs Yazılım